ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Program dela

NAČRT DELA ZA LETO 2013

 

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v :

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

- družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše)

V letu 2013 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2013 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

 

JANUAR

       

1.

Udeležba na proslavi “Osankarica 2013”

06.01.2013

MO Maribor

ZB NOB

člani OZSČ z družinskimi člani

25

2.

Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica

Prva polovica januarja

OZSČ Maribor

Predsednik in sekretar OZSČ

18

3.

Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2013

Od 10.01. do 31.01.2013

Sekretar, predsednik

Zunanji izvajalec

4

 

FEBRUAR

       

4.

Vojaško strokovno predavnje

01.02.2013

OZSČ Maribor

Predavatelj SV - ZSČ

110

5.

Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku

10.02.2013

MO Maribor, občine Duplek, STARŠE, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Člani z družinskimi člani

60

6.

Seja predsedstva OZSČ

26.02.2013

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

20

7.

Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2013”

Po načrtu organizatorja

Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje

1 – 2 ekipi

8

8.

Letni sklici – konference občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 10.02. do

20.03.2013

Predsedstva Enot

Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor

280

 

MAREC

       

9.

Izvedba častniškega plesa

02.03.2013

OZSČ Maribor

Člani z družinskimi člani

170

10.

Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever in drugih društev

Od 01.03. do 31.03.2013

društva

Predsednik, sekretar ali člani predsedstva

20

11.

Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ - Ig

Od 01.03.do 31.03.2013

Območna združenja

Predsednik, sekretar ali člani predsedstva

16

12.

Izvedba Letne programske conference OZSČ Maribor

29.03.2013

Predsednik, skretar, predsedstvo

Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje

80

 

APRIL

       

13.

Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor

26.04.2013

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Članstvo z družinskimi člani

60

14.

Šarhov pohod

20.4.2013

Slov. Bistrica

Članstvo z družinskimi člani

30

 

MAJ

       

15.

Seja predsedstva OZSČ Maribor

10.5.2013

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

25 članov

16.

Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV

15.05.2013

SV; MORS; 72.br.SV, PDRIU

Članstvo z družinskimi člani

10

17.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

- spominski pohod

-nogometna tekma

- proslava

18.05.2013

23.5.2013

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice,

280

18.

Usposabljanje v Enoti Slivnica

25.05.2013

Predsedstvo Enote Slivnica

Članstvo z družinskimi člani

60

 

JUNIJ

       

19.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2013”

06.06.2013

Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik

Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU

36

20.

Pohod in usposabljanje “Marinovo 2013” in srečanje prijatelskih čast. org. RS

08.06.2013

Enote Limbuš, Pekre in Studenci

OZSČ Maribor

Članstvo z družinskimi člani

120 - 180

21.

Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2013”

Ob državnem prazniku

25.06.2013

OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek

Članstvo z družinskimi člani

65

22.

Streljanje z MKP - Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice

2-3 ekipi

10

23.

Udeležba na proslavi “Dneva državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2013

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV

Članstvo z družinskimi člani

60

 

JULIJ

       

24.

Srečanje veteranskih organizacij Maribor - Pekre

06.07.2013

Organizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, Društvo GM, Društvo vojnih invalidov Maribor

Članstvo z družinskimi člani

50

25.

Udeležba na pohodu “Triglav 2013” in proslavah na Kredarici in Rudnem polju

Od 05. do 08.07.2013

Republiško predsedstvo

Delegacija OZSČ Maribor

7

 

AVGUST

       

26.

Spust po reki Kolpi

10.08.2013

ali 17.08.2013

OZSČ Metlika

Članstvo z družinskimi člani

50

27.

Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let”

17.08.2013 ali

24.08.2013

OZSČ Ruše

Članstvo in družinski člani

50

 

SEPTEMBER

       

28.

Pohod Trebelno

07.09.2013

OZSČ Novo mesto

Članstvo z družinskimi člani

30 - 50

29.

Pohod na Jugovo domačijo

22.09.2013

Enoti Hoče in Slivnica

Članstvo in družinski člani

60

 

OKTOBER

       

30.

Strokovni izlet Ankaran

oktober

Predsedstvo

Člani z družinskimi člani

50

31.

Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje 2013”

Po letnem načrtu ZSČ

Republiško predsedstvo

1 do 2 ekipi OZSČ Maribor

10

32.

Streljanje z AP ali MK

19.10.2013 ali 26.10.2013

Komisija za šport

članstvo

70

33.

Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2014

Do 31. 10.

2013

Predsedstvo, predsednik, sekretar

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

 
 

NOVEMBER

       

34.

Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih

31.10. – 01.11.2013

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž

Članstvo z družinskimi člani

40

35.

Vojaško strokovno predavanje

15.11.2013

OZSČ in SV

Članstvo in simpatizerji

80

36.

Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV

23.11.2013

MO Maribor, 72.br.SV

Predsedstvo, predsednik, sekretar

36

 

DECEMBER

       

37.

Pohod “Soška fronta 2013”

07.12.2013

OZSČ Nova gorica

predsedstvo

50

38.

Seja predsedstva

Med 10.12. in 20.12.2013

Predsednik, sekretar

Člani predsedstva

25

 

SPLOŠNE NALOGE

       

39.

Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor

Stalna naloga

Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar

Uprava za obrambo MB Izpostava Maribor

 

40.

Seje predsedstva in delovnih teles – komisij

1 x mesečno oz. po potrebi

Predsednik, predsedniki komisij

Člani predsedstva in komisij

 

41.

Sodelovanje na sejah predsedstva republiškega združenja častnikov

Po načrtu RZSČ

Predsedstvo ZSČ

Predsednik OZSČ Maribor, člani predsedstva

 

42.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.br.SV in PDRIU)

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, PDRIU

Poveljstva 72. BR

PDRIU

predsedstvo

 

43.

Objava prispevkov v Tedniku SV, Obramba, Večer

Stalna naloga

Komisija za informiranje

Predsedstvo in predsednik komisije za informiranje

 

44.

Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij

Na osnovi dogovorov in vabil

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja

Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo

 

45.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo

Članstvo

 

46.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto

Komisije za šport in rekreacijo

Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ

 

47.

Sodelovanje z vojašničnim klubom VGM in vojaškim muzejem PDRIU

Skozi vse leto

Vojašnični klub,

Vojaški muzej

Člani OZSČ Maribor

 

48.

Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov)

Skozi vse leto

Predsednik, sekretar, predsedniki komisij

   

49.

Urjenja in udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih

Skozi vse leto

Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor

Praporščaki OZSČ

 

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV, oziroma PS SV.

P.s. Predlog LND za leto 2013 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 13.12.2012, potrjen pa na Letni volilni programski konferenci marca 2013.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                                 Pripravil:                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Predsednik OZSČ  

                                                                                                                                Jožef ŠKOF