ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Program dela

Načrt dela za leto 2017

NAČRT DELA ZA LETO 2017

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v :

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

- družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše)

V letu 2016 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2016 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

JANUAR
1. Udeležba na proslavi “Osankarica 2017” 07.01.2017

MO Maribor

ZB NOB

člani OZSČ z družinskimi člani 35-50
2. Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica,Pesnica 13.1.2017 OZSČ Maribor Predsednik in sekretar OZSČ MB, Metlika, Litija, Brežice, Novo mesto, Nova gorice, Ruše, Pesnica, Sl. bistrica 20
3. Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2017 Od 10.01. do 31.01.2017 Sekretar, predsednik Zunanji izvajalec 4
FEBRUAR
4. Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku 8. februarju MO Maribor, občine Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Člani z družinskimi člani 60
5. Izvedba častniškega plesa 11.02.2017 OZSČ Maribor Člani z družinskimi člani 150
6. Seja predsedstva OZSČ 23.02.2017 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
7. Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2017” 04.02.2017 Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje 1 – 2 ekipi 8
8.

Letni sklici – onference občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 10.02. do

10.03.2017

Predsedstva Enot Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor 250
9. Vojaško strokovno predavanje 26.2.ali 14.4.2017 OZSČ Maribor Predavatelj SV-ZSČ 100
MAREC
10. Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever in drugih društev Od 01.03. do 31.03.2017 Društva in veteranske organizacije občine Maribor Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 18
11. Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, Sl.bistrica, Pesnica Od 01.03.do 31.03.2017 Območna združenja Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 16
12. Udeležba na LPK ZSČ na Igu 11.3.2017 Predsedstvo ZSČ Delegate iz OZSČ 2
13. Izvedba Programske onference OZSČ Maribor

24.03.2017

Predsednik, skretar, predsedstvo Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje 70
APRIL
14. Streljanje z PU 7,9 mm 04.04.2017 SV _ MORS Članstvo OZSČ Maribor 6 ekip
14. Streljanje z MKP in Pi 7,65 mm 22.4.2017 Predsedstvo OZSČ Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica 120
15. Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor 25. in 26.04.2017 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 60
16. Udeležba na Šarhovem pohodu 22.04.2017 Slov. Bistrica, MOM, Ruše, Oplotnica Članstvo z družinskimi člani 20
Pohod BOČ 2017 in srečanje VŠP 27.04.2017 OZSČ Sl. Bistrica, Članstvo z družinskimi člani 50
MAJ
17. Seja predsedstva OZSČ Maribor 11.05.2017 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
18. Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV – dan odprtih vrat v VGM 14.05.2017 SV; MORS; 72.br.SV, CVŠ Članstvo z družinskimi člani 35
19.

Tekmovanje Triatlon Pekre

- met šolske bombe

- kegljanje

- streljanje z ZP

13.05.2017 Predsedstvo Enote Pekre Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani 70
20.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

-spominski pohod

-nogometna turnir ZSČ

-proslava

20.5.2017

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, S. Bistrica, Pesnica 230
21. Usposabljanje v Enoti Slivnica 27.05.2017 OZSČ Maribor Predsedstvo Enote Slivnica Članstvo OZSČ Naribor z družinskimi člani 60
JUNIJ
22.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2017”

01.06.2017 Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU 36
23. Strokovna ekskurzija “Pivka” 03.06.217 predsedstvo Članstvo z družinskimi člani 50
24.

“Gustekov pohod”

-      met šolske bombe

-      kegljanje

-      Streljanje z ZP

10.06.2017 Enote Studenci, Limbuš, Pekre Članstvo OZSČ Maribor 100
25. Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2017” in obeležitev obletnice državnosti 25.06. 2017 OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek Članstvo z družinskimi člani 90
26. Streljanje z MKP - Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice 2-3 ekipi 10
27. Udeležba na proslavah in prireditvah ob “Dnevu državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2017

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV Članstvo z družinskimi člani 70
  JULIJ
28. Udeležba na pohodu “Triglav 2017” in proslavah na Kredarici in Rudnem polju Od 07. do 09.07.2017

Republiško predsedstvo ZSČ

Delegacija OZSČ Maribor

7

AVGUST
29. Spust po reki Kolpi

12.08.2017

OZSČ Metlika Članstvo z družinskimi člani 50
30. Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let” 20.08.2017 OZSČ Ruše Članstvo in družinski člani 30
SEPTEMBER
31. Seja predsedstva 05.09.2017 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
32. Srečanje veteranskih domoljubnih organizacij Maribor 09.09.2017 Orgnizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Maribor, društvo GM Maribor, društvo vojnih invalidov Maribor Članstvo in družinski člani 40 - 60
33. Ogled sejma “Sodobna obramba” v Gornji radgoni 22.09.2017 Uprava za obrambo Maribor. OZSČ Maribor

Spremstvo na avtobusih člani predsedstva,

članstvo

50
34. Pohod na Jugovo domačijov občini Hoče - Slivnica 24..09.2017 Enote Hoče, Slivnica in Rače-Fram Članstvo in družinski člani 40

OKTOBER

35. Regijsko usposabljanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm “Velenik 2017” 14.10.2017 MORS, SV članstvo 25
36. Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje” 07.10.2017 Republiško predsedstvo 2 do 3 ekipi OZSČ Maribor 10
NOVEMBER
37. Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2018

Do 10.12.

2017

Predsedstvo, predsednik, sekretar Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž 25
38. Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih 31.10. – 01.11.2017 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 20
39. Vojaško strokovno predavanje 10.11.2017 OZSČ in SV Članstvo in simpatizerji 100
40. Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV 23.11.2017 MO Maribor, 72.br.SV Predsedstvo, predsednik, sekretar 45
41. Izdaja glasila Štajerski častnik v pisni obliki Do konca novembra Komisija za informiranje Predsednik, sekretar, predsedstvo, članstvo 15
DECEMBER
42. Pohod “Soška fronta 2017” 02.12.ali 09.12.2017 OZSČ Nova gorica Članstvo OZSČ 50
43. Seja predsedstva 15.12.2017 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
44. Strokovna ekskurzija na prizorišča bojnih aktivnosti enot TO v vojni 1991 v Štrihovec, Šentilj Junij, oktober 2017 OZSČ Maribor, predsedstvo člani 50
45. Ogled vojaške vaje Po načrtu 72. Br. SV 72. br. SV Članstvo OZSČ 50
SPLOŠNE NALOGE
46. Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor Stalna naloga Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar Uprava za obrambo MB Izpostava Maribor
47. Seje predsedstva in delovnih teles – komisij 4 x letno oz. po potrebi Predsednik, predsedniki komisij Člani predsedstva in komisij
48. Mednarodno srečanje častnikov avstrijske Štajerske in OZSČ Maribor Po dogovoru skozi vso leto OZSČ Maribor Vodstvo OZSČ, VŠP Mariborske regije 20
49.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.BR.SV in CVŠ)

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, CVŠ

Poveljstvo 72. BR

CVŠ

Predsedstvo, članstvo
50. Objava prispevkov na spletni strani Stalna naloga Komisija za informiranje Predsedstvo, predsednik, sekretar
51. Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij Na osnovi dogovorov in vabil Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo
52.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo Članstvo
53.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto Komisije za šport in rekreacijo Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ
54. Sodelovanje z vojaškim muzejem SV Skozi vse leto Vojaški muzej Člani OZSČ Maribor, predsedstvo
55. Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov) Skozi vse leto Predsednik, sekretar, komisija za statutarne, kadrovske in administrativne zadeve
56. Udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih Skozi vse leto Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor Praporščaki OZSČ

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV. Načrt sodelovanja z veteranskimi organizacijami in podpisnicami domoljubnih organizacij Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2017 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 15.12.2016, potrjen pa na Letni volilni programski konferenci marca 2017.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                               Pripravil:                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          Predsednik OZSČ  

                                                                                                                               Jožef ŠKOF l.r.