ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Program dela

PROGRAM DELA ZA LETO2018

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                        ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV                                          

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Rotovški trg 9

NAČRT DELA ZA LETO 2018

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v :

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

- družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

V letu 2018 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2018 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran, izdaja glasila Štajerski častnik)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

JANUAR
1. Udeležba na proslavi “Osankarica 2017” 06.01.2018

MO Maribor, Sl. Bistrica, Ruše

člani OZSČ z družinskimi člani 35-50
2. Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica,Pesnica 12.1.2018 OZSČ Maribor Predsednik in sekretar OZSČ MB, Metlika, Litija, Brežice, Novo mesto, Nova gorice, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica 20
3. Delovni sestanek pri poveljniku 72.br. SV V teku meseca 72.br.SV in predsednik OZSČ Maribor Predsednik, sekretar, podpredsednik, selector nogometne ekipe 4
4. Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2018 Od 10.01. do 31.01.2018 Sekretar, predsednik Zunanji izvajalec 4
FEBRUAR
5. Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku 8. februarju 07.02. do 08.02.2018 MO Maribor, občine Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Člani z družinskimi člani 70
6. Seja predsedstva OZSČ 28.02.2018 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
7. Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2018” 03.02.2018 Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje 1 – 2 ekipi 8
8.

Letni sklici – občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 01.02. do

10.03.2018

Predsedstva Enot Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor 280
9.

Vojaško strokovno predavanje

Seznanitev s pehotno oborožitvijo SV

23.2.ali 13.4.2018

OZSČ Maribor

72-br. SV

Predavatelj SV-ZSČ 100
MAREC
10. Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever, DVI, DGM Maribor Od 01.03. do 31.03.2018 Veteranske in domoljubne organizacije občine Maribor Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 18
11. Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, Sl.bistrica, Pesnica Od 01.03.do 31.03.2018 Območna združenja Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 16
12. Udeležba na LPK ZSČ na Igu Predvidoma 03.3.2018 Predsedstvo ZSČ Delegati iz OZSČ 2
13. Izvedba volilne programske konference OZSČ Maribor

23.03.2018

Predsednik, skretar, predsedstvo Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje 70
APRIL
14. Udeležba na DP SV v streljanje z PU 7,9 mm 07.04.2018 SV - MORS Članstvo OZSČ Maribor 6 ekip
14. Streljanje z MKP na strelišču v Melju 14.04.2018 Predsedstvo OZSČ Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica 120
15. Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor 25. in 26.04.2018 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 80
16. Udeležba na Šarhovem pohodu 22.04.2018 Slov. Bistrica, MOM, Ruše, Oplotnica Članstvo z družinskimi člani 20
Pohod BOČ 2018 in srečanje VŠP 27.04.2018 OZSČ Sl. Bistrica, Članstvo z družinskimi člani 50
MAJ
17. Seja predsedstva OZSČ Maribor 11.05.2018 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
18. Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV – dan odprtih vrat v VGM 15.05.2018 SV; MORS; 72.br.SV, CVŠ Članstvo z družinskimi člani 35
19.

Tekmovanje Triatlon Pekre

- met šolske bombe

- kegljanje

- streljanje z ZP

12.05.2018 Predsedstvo Enote Pekre Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani 90
20.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

-spominski pohod

-nogometna turnir ZSČ

-proslava

19.5.2018

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, S. Bistrica, Pesnica 200
21. Usposabljanje in tekmovanje v streljanju z ZP in met šolske bombe v cilj v Enoti Slivnica 26.05. ali 27.5.2018 OZSČ Maribor Predsedstvo Enote Slivnica Članstvo OZSČ Naribor z družinskimi člani 60
JUNIJ
22.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2018”

07.06.2018 Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU 42
23. Strokovna ekskurzija 02.06.218 predsedstvo Članstvo z družinskimi člani 50
24.

“Spominski pohod in tekmovanje – Gustekov pohod”

-      met šolske bombe

-      kegljanje

-      Streljanje z ZP

09.06.2018 Enote Studenci, Limbuš, Pekre Članstvo OZSČ Maribor 100
25. Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2018”   tekmovanje z MKP in met šolske bombe ob dnevu državnosti in občinskem prazniku 25.06. 2018 OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek Članstvo z družinskimi člani OZSČ in TD Duplek 120
26. Udeležba na tekmovanju v streljanju z MKP Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice 2-3 ekipi OZSČ Maribor 10
27. Udeležba na proslavah in prireditvah ob “Dnevu državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2018

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV Članstvo z družinskimi člani 90
  JULIJ
28. Udeležba na pohodu “Triglav 2018” in proslavah na Kredarici in Rudnem polju Od 06. do 07.07.2018

Republiško predsedstvo ZSČ

Delegacija OZSČ Maribor

8

AVGUST
29. Spust po reki Kolpi

11.08.2018

OZSČ Metlika Članstvo z družinskimi člani 50
30. Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let” na Ožbaltu 19.08.2018 OZSČ Ruše Članstvo in družinski člani 18
SEPTEMBER
31. Seja predsedstva 06.09.2018 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
32. Srečanje veteranskih in domoljubnih organizacij Maribor 08.09.2018 Orgnizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Maribor, društvo GM Maribor, društvo vojnih invalidov Maribor Članstvo in družinski člani 50 - 70
33. Ogled sejma “Sodobna obramba” v Gornji radgoni 22.09.2018 Uprava za obrambo Maribor. OZSČ Maribor

Spremstvo na avtobusih člani predsedstva,

članstvo

50
34. Tekmovanje – DP v streljanju s AP 7,62 mm v Veleniku Po načrtu SV 72-br.SV Članstvo 50
35. Pohod na Jugovo domačijov občini Hoče – Slivnica in udeležba na proslavi ob občinskem prazniku 23.09.2018 Enote Hoče, Slivnica in Rače-Fram Članstvo in družinski člani 40
36. Udeležba na proslavi MOM (prenos škofije) 03.09.2018 MOM članstvo 6

OKTOBER

37. Regijsko tekmovanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm “Velenik 2018” 13.10.2018 MORS, SV, OZSČ Sl. Bistrica, OZSČ Maribor 3 – 5 ekip 25
38. Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje” 06.10.2018 Republiško predsedstvo 2 do 3 ekipi OZSČ Maribor 10
39. Udeležba na proslavi MOM 17.10.2018 MOM članstvo 10
40. Strokona ekskurzija na prizorišča bojnih aktivnosti enot TO v vojni 1991 v Štrihovec, Šentilj Oktober 2018 OZSČ Maribor, predsedstvo člani 50
NOVEMBER
41. Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2019

Do 10.12.

2019

Predsedstvo, predsednik, sekretar Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž 5
42. Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih 31.10. – 01.11.2018 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 40
43. Vojaško strokovno predavanje 09.11.2018 OZSČ in SV Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica in simpatizerji 100
44. Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV 23.11.2018 MO Maribor, 72.br.SV Predsedstvo, predsednik, sekretar 35
45. Izdaja glasila Štajerski častnik v pisni obliki Do konca novembra Komisija za informiranje Predsednik, sekretar, predsedstvo, članstvo 15
DECEMBER
46. Pohod “Soška fronta 2018” 01.12.ali 08.12.2018 OZSČ Nova gorica Članstvo OZSČ 50
47. Seja predsedstva 14.12.2018 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
48. Ogled vojaške vaje Po načrtu 72. Br. SV 72. br. SV Članstvo OZSČ 50
SPLOŠNE NALOGE
49. Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor Stalna naloga Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar Uprava za obrambo MB Izpostava Maribor
50. Seje predsedstva in delovnih teles – komisij 4 x letno oz. po potrebi Predsednik, predsedniki komisij Člani predsedstva in komisij
51. Mednarodno srečanje častnikov avstrijske Štajerske in OZSČ Maribor Po dogovoru skozi vso leto OZSČ Maribor Vodstvo OZSČ, VŠP Mariborske regije 20
52.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.BR.SV in CVŠ)

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, CVŠ

Poveljstvo 72. BR

CVŠ

Predsedstvo, članstvo
53. Objava prispevkov na spletni strani Stalna naloga Komisija za informiranje Predsedstvo, predsednik, sekretar
54. Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij Na osnovi dogovorov in vabil Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo
55.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo Članstvo
56.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto Komisije za šport in rekreacijo Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ
57. Sodelovanje z vojaškim muzejem SV Skozi vse leto Vojaški muzej Člani OZSČ Maribor, predsedstvo
58. Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov) Skozi vse leto Predsednik, sekretar, komisija za statutarne, kadrovske in administrativne zadeve
59. Udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih Skozi vse leto Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor Praporščaki OZSČ

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Metlike, Brežice, Nove gorice, Novega mesta, Litije,   Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV. Načrt sodelovanja z veteranskimi organizacijami in podpisnicami domoljubnih organizacij Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2018 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 19.12.2017, potrjen pa na Letni volilni programski konferenci marca 2018.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                                 Pripravil:                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Predsednik OZSČ  

                                                                                                                              Jožef ŠKOF l.r.