ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Predstavitev društva

Dosedanja organiziranost se je pokazala kot ustrezna, saj kaže uspešno delo konference, njenih organov, predsedstva in komisij. Manj smo lahko zadovoljni s povezovanjem članstva na ravni enot, ki predstavljajo ključno obliko našega dela in informativne dejavnosti. V komisiji za statutarne, organizacijske in kadrovske zadeve ugotavljamo, da doslej ni šlo za pomanjkljivost v organizacijskem smislu, temveč je problem zlasti v kadrovskih rešitvah pri zagotavljanju ožjih predsedstev po enotah našega območnega združenja. Prav zato bo naše delo v prihodnje usmerjeno v pridobivanje novih članov ter iskanje takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotovile optimalno izvajanje naših programskih usmeritev in nalog - tudi na temeljnih ravneh našega delovanja.
Doslej je v naše združenje pristopilo (s pristopno izjavo) 1894 častnikov in podčastnikov, kar pomeni, da smo v Republiki Sloveniji eno najmočnejših združenj. Kljub temu s številčnostjo našega članstva še ne moremo biti zadovoljni, saj še mnogi častniki in podčastniki iz našega območja niso vključeni v naše vrste..Prav zato ponovno vabimo vse častnike in podčastnike, zlasti poklicne, ki še niso izpolnili pristopne izjave, da to storijo čimprej in s tem tudi kadrovsko okrepijo naše vrste.
Prav tako bo v prihodnje potrebno zagotoviti našim enotam na temeljnih ravneh še boljše osnovne pogoje za njihovo delovanje (prostor, telefon, oglasna deska...) To pa bo potrebno posebej usklajevati in se dogovarjati s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti na območju mestne občine Maribor in občinami Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, kjer naše enote delujejo

 

 

 

 

Komisije predsedstva:
1. komisija za izobraževanje in obrambne dejavnosti: predsednik Milorad Popovič
2. Komisija za informativno dejavnost: predsednik Ferdo Vtič
3. Komisija za statutarne, organizacijske in kadrovske zadeve: predsednik Igor Žibrat
4. Komisija za šport in rekreacije: predsednik Zlatko Krajnc
5. Komisija za družabna srečanja, potovanja in strokovne ekskurzije:predsednik Martin Benko

 

 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Rotovški trg 9

Maribor, april 2014

OSNOVNI PODATKI ČLANOV PREDSEDSTVA

 

PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV – OBMOČNEGA ZDRUŽENJA MARIBOR

 

ZAP. ŠTEV.

IME IN PRIIMEK NASLOV TELEFON                 E-MAIL            

1.

FRANC OŠLJAK

predsednik

TRG D. KVEDRA 13, MARIBOR 031/330-950     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.

VENČESLAV OGRINC

podpredsednik

ČOBČEVA 24,

HOČE

040/630-302

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

3.

MARTIN BENKO

podpredsednik

REGENTOVA 10,

MARIBOR

041/670-716

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

4.

ŽELJKO BARBARIČ

RANCARSKA 18,

SP. DUPLEK

041/619-862

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

5.

MIŠO FRAJZMAN

POČEHOVSKA 3,

MARIBOR

070/156-877

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

6.

MARIJAN FRANGEŽ

FLISOVA 26,

HOČE

041/930-385

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

7.

MARJAN KOVAČ

GOMOLJEVA 8,

MARIBOR

041/770-988

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

8.

ZLATKO KRAJNC

PIVOLA 28,

HOČE

041/235-283

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.

BRUNO KREMAVC

POLANSKA C. 43,

OREHOVA VAS

041/485-753

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

10.

MARJAN LAZAR NAVERŠNIKOVA 1, MARIBOR

041/337-077

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

11.

VASILIJ LAVRIČ

PUŠKINOVA 6,

MARIBOR

041/719-654

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

12.

MAKSIM MRŠIĆ PRUŠNIKOVA 34, MARIBOR

070/873-612

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

13.

DANILO MURŠEC RADVANJSKA 63, MARIBOR

070/559-862

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

14.

VALTER OSANIČ PREŠERNOVA 28, MARIBOR

040/482-587

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

15.

IGOR PAHOR CELESTRINA 12/H, MALEČNIK

041/874-430

iTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

16.

BRANKO PETROVIČ

ZA VRTOVI 5,

RAČE

041/637-552

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

17.

DANILO PREMZL

ZRKOVSKA 94,

MARIBOR

031/525-133

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

18.

DANILO ŠILEC

LAZNICA 38,

LIMBUŠ

041/622-021

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

19.

STANE VAUDA

PIRNATOVA 50,

MARIBOR

070/705-997

20.

IGOR ŽIBRAT

ŽMAVČEVA 4/A,

MARIBOR

041/808-862

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

21.

EMIL ŽITKO

KARDELJEVA 77,

MARIBOR

041/391-821

22.

DARJO BRATOŠ

MELJSKA C. 38,

MARIBOR

031/868-444

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

23.

STANISLAV ANŽEL

predsednik NO

MALEČNIK 62,

MALEČNIK

040/553-779

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

V Mariboru, septembra 2020